Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich – nabór wniosków trwa

Fundacja Banku Pekao S.A. przyjmuje wnioski w programie skierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich. W ramach inicjatywy, mogą one otrzymać wsparcie finansowe na projekty z zakresu kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej. Celem programu jest wspieranie lokalnych społeczności, a termin składania dokumentów trwa do końca sierpnia 2023 r.

kolo-gospodyn-wiejskich

Program jest skierowany do kół figurujących w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Projekt należy złożyć w formie elektronicznej wraz z kosztorysem proponowanych działań, a jego cel musi być zgodny z założeniami programu. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłonione zostaną zwycięskie projekty, które otrzymają dotację w wysokości do 7,5 tys. zł. Warto zaznaczyć, że każde koło może zgłosić tylko jeden projekt. Zgłoszenia można przesyłać za pomocą formularza dostępnego pod adresem: fundacja.pekao.com.pl.

– Program cieszy się sporym zainteresowaniem Kół Gospodyń Wiejskich, reprezentujących niemal wszystkie regiony Polski. Komisja na ten moment oceniła pozytywnie prawie 30 proc. ze zgłoszonych projektów. Zwycięskie wnioski dotyczyły m.in. zakupu strojów ludowych i sprzętu niezbędnego do organizacji wydarzeń kulturalnych, warsztatów rękodzielniczych oraz kulinarnych z zakresu tradycyjnych potraw regionalnych, jak również organizacji wyjazdów kulturalnych dla mieszkańców – mówi Rafał Utracki, prezes Fundacji Banku Pekao S.A. 

Program wpisuje się w działania statutowe Fundacji Banku Pekao S.A., która wspiera przedsięwzięcia związane z oświatą, wychowaniem dzieci i młodzieży, upowszechnianiem sportu i ochrony środowiska oraz ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowaniem polskości, jak również rozwojem świadomości narodowej i obywatelskiej.

Fundacja została powołana przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w 1997 r. Od 2019 r. poprzez program „Jesteśmy blisko” wspiera w Banku Pekao S.A. wolontariat pracowniczy. Dzięki temu granty z fundacji trafiają do społeczności lokalnych, a realizowane projekty dotyczą m.in.: edukacji, ekologii, kultury, wsparcia seniorów czy pomocy dla uchodźców.

[media.pekao.com.pl]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.