Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich – nabór wniosków trwa

Fundacja Banku Pekao S.A. przyjmuje wnioski w programie skierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich. W ramach inicjatywy,…

Bierkowice: 10-lecie KGW i Festiwal Kapusty

Koło Gospodyń Wiejskich w Bierkowicach (gm. Kłodzko) obchodzi w 2022 r. 10-lecie istnienia, będąc wszak kontynuatorem…