Ośrodek Badawczo – Rozwojowy w Lądku-Zdroju

16 lutego 2018 roku w Lądku-Zdroju odbyło się sympozjum zorganizowane przez Uzdrowisko Lądek – Długopole SA, które zapoczątkowało działalność Ośrodka Badawczo – Rozwojowego. Powstanie ośrodka to tradycja badań naukowych kurortów Lądka-Zdroju i Długopola-Zdroju, która sięga już lat 50 poprzedniego stulecia i łączy w sobie innowacyjność leczenia uzdrowiskowego opartego na dotychczasowym dorobku naukowym z nowoczesnymi badaniami nad bezpiecznym wykorzystaniem RADONU w terapiach chorób cywilizacyjnych.

Ośrodek Badawczo – Rozwojowy w Lądku-Zdroju

Głównymi celami Ośrodka będą: systematyczna współpraca z jednostkami naukowymi; medycyna oparta na dowodach naukowych; standaryzacja w lecznictwie uzdrowiskowym w Polsce; podniesienie poziomu bezpieczeństwa w procesie leczenia; zaspokojenie potrzeb pacjentów.

Otwarcie ośrodka swoja obecnością zaszczycili m.in.: J.M. Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu profesor Marek Ziętek, Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego profesor Jacek Durmała, przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego dr Paweł Wróblewski, kierownictwo Narodowego Funduszu Zdrowia z profesorem Jarosławem Drobnikiem, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu profesor Wojciech Witkiewicz.

Ośrodek Badawczo – Rozwojowy w Lądku-Zdroju

Z jednej strony – jak podkreśla prezes Zarządu Spółki Zbigniew Piotrowicz – jest to powrót do tradycji badań naukowych prowadzonych w Lądku-Zdroju przede wszystkim przez profesorów Kochańskiego i Mintę, a z drugiej strony skierowanie uzdrowiska, zgodnie ze strategią, na tory współpracy ze światem nauki, innowacji i rozwoju. Wielowiekowa tradycja lecznictwa uzdrowiskowego, unikalny skład wód leczniczych, występowanie radonu, doświadczona kadra i prestiż kurortu, a także rozpoczęta współpraca z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Politechniką Wrocławską, Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie to silne fundamenty i perspektywy dla jednostki badawczo rozwojowej w Lądku-Zdroju. W pierwszych miesiącach działalności rozpoczęto prace nad projektem – innowacyjne i bezpieczne  wykorzystanie radonu w chorobach cywilizacyjnych. Prace Ośrodka Badawczo – Rozwojowego skierowane będą w stronę standaryzacji lecznictwa uzdrowiskowego, a także tworzenia innowacyjnych rozwiązań w medycynie uzdrowiskowej.

Ośrodek Badawczo – Rozwojowy w Lądku-Zdroju

Certyfikaty powołania w skład Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, z rąk prezesa Zarządu Zbigniewa Piotrowicza, otrzymali: Prof. dr hab. Marek Ziętek – Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Prof. dr hab. Jan Duława – Dziekan Wydziału Zdrowia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Prof. dr hab. Jacek Durmała – Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Prof. dr hab. Przemysław Minta – Uzdrowisko Lądek – Długopole,   Profesor dr hab. Wojciech Ciężkowski – Politechnika Wrocławska, Profesor dr hab. Tadeusz Przylibski – Politechnika Wrocławska, Profesor dr hab. Zbigniew Malara – Dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Prof. dr hab. Adam Maciejczyk – Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego, Prof. dr hab. Marcin Kruszewski – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej           w Warszawie, Prof. dr hab. Małgorzata Paprocka-Borowicz – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, dr Paweł Wróblewski – Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Janusz Franczyk -Prezes Zarządu PHU Technomex sp.z o.o.

Ośrodek Badawczo – Rozwojowy w Lądku-Zdroju

Ośrodek Badawczo – Rozwojowy w Lądku-Zdroju

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.