Zmodernizowana droga Sienna – Kletno

W poniedziałek 5 sierpnia br. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi z Siennej do Kletna przez Janową Górę. Zadanie zostało dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w 2014 r. (731 465,00 zł). Zakres zadania obejmował przebudowę drogi na długości ok. 3 kilometrów, oczyszczono i wybudowano nowe przepusty, oczyszczono rowy, naprawiono pobocza oraz wykonano oznakowanie poziome. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 943 237,04 zł.

droga Sienna - Kletno

droga Sienna - Kletno

droga Sienna - Kletno

droga Sienna - Kletno

Foto: https://www.facebook.com/stronie/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.