Zimowa przygoda z ekonomią

Gry i zabawy ekonomiczne, wizyta w banku i u lokalnego przedsiębiorcy, a także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami – na uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z obszarów wiejskich i miast do 20 tysięcy mieszkańców czeka tydzień przygody z ekonomią. Nabór szkół trwa od 19 września do 13 października br.

ferie-z-ekonomia

O projekcie

„Ferie z ekonomią” to projekt edukacji ekonomicznej adresowany do uczniów 6. i 7. klas szkół podstawowych z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę ekonomiczną i finansową.  Podczas jednego tygodnia ferii zimowych, uczniowie, uczestnicząc w grach i zabawach ekonomicznych zdobywają wiedzę m.in. z zakresu postaw przedsiębiorczych, bankowości, sposobów planowania i zarządzania budżetem domowym oraz poznania roli pieniądza w gospodarce narodowej. Zajęcia w czasie ferii prowadzone są przez nauczyciela przedmiotu WOS, który otrzymuje odpowiednie przeszkolenie oraz autorskie scenariusze zajęć. Dodatkowo w ramach projektu przewidziane są konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Co daje udział w projekcie?

Udział w projekcie daje bardzo dużo korzyści: uczniowie zdobywają cenną i przydatną wiedzę ekonomiczną oraz kompetencje kluczowe, a także w ciekawy i angażujący sposób spędzają ferie zimowe. Dzięki licznym konkursom mogą wygrać atrakcyjne nagrody.

Nauczyciele natomiast poszerzają swoją wiedzę z aktywnych metod nauczania oraz z zakresu m.in. trendów na rynku pracy, finansów, bankowości i przedsiębiorczości. Dla nauczycieli przewidziane jest dodatkowe wynagrodzenie za prowadzenie zajęć.

Kto może zgłosić się do projektu?

Do udziału w projekcie zapraszamy szkoły podstawowe z całej Polski, które są zlokalizowane na terenach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Projekt skierowany jest zarówno do szkół publicznych, jak i niepublicznych. Projektem objętych zostanie 50 szkół, które nie brały udziału w poprzednich edycjach projektu FZE (w 3 i 4 edycji) oraz zadeklarują udział nie mniej niż 10 i nie więcej niż 18 uczniów.

Zgłoszenia do projektu dokonuje szkoła poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie projektu: www.feriezekonomia.pl. Wypełniony formularz wraz z informacją o nauczycielu, należy wysłać w wersji zeskanowanej na adres mailowy fze@efrwp.com.pl. Nabór szkół do projektu prowadzony jest od 19 września do 12 października 2022 roku.

– Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji „Ferii z ekonomią” te szkoły, które do tej pory nie uczestniczyły w jego 3 i 4 edycji. Udział w projekcie to nowe doświadczenie – dla nauczycieli to okazja do poznania aktywnych metod nauczania, dla uczniów z kolei możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i bankowości. Zimowa przygoda z ekonomią to ciekawy pomysł dla młodych osób na efektywne spędzenie części przerwy zimowej od nauki, a tym samym możliwość zdobycia wiedzy ekonomicznej – niezbędnej w każdej dziedzinie czekającego ich dorosłego życia. To także okazja na wzmocnienie kompetencji kluczowych, dzięki którym łatwiej będzie im sprostać wyzwaniom i trudnościom w gwałtownie zmieniającym się świecie  mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Projekt „Ferie z ekonomią” to efekt wieloletnich doświadczeń Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej związanych z realizacją programów edukacji ekonomicznej skierowanych do młodzieży i kontynuacja projektu pierwotnego „Na własne konto”, prowadzonego w latach 2011-2017. Stanowił on uzupełnienie i poszerzenie podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Wzięło w nim udział ponad 11 tysięcy uczniów z gimnazjów położonych na terenach wiejskich w całej Polsce. Projekt „Ferie z ekonomią” został zainicjowany w 2017 roku i został dostosowany do nowej podstawy programowej oraz grupy uczestników, jakimi byli uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych. W czterech edycjach projektu „Ferie z ekonomią” wzięło udział ponad 3,5 tysiąca uczniów. Materiały dydaktyczne zostały przygotowane przez ekspertów i wykładowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Więcej na stronie www.feriezekonomia.pl

[PR]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.