Magiczne kolędowanie w Szalejowie Dolnym

Magiczne Kolędowanie w Szalejowie Dolnym to integracyjne spotkanie mieszkańców miejscowości, którego głównym elementem jest wspólne śpiewanie…

Promocja

Według słownika języka polskiego PWN promocja (wyraz) pochodzenia łac. promotion) oznacza między innymi działania, które mają…