XVI Prezentacje Zespołów Ludowych w Pstrążnej

Prezentacje Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych „Róża Kłodzka” to impreza folklorystyczna o randze powiatowej, która odbywa się…

Piosenki ludowe i zielone lato w Pstrążnej

XIV Prezentacje Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych „Róża Kłodzka” odbyły się w niedzielę 14 lipca 2019 r.…