Leasing można zawrzeć wszędzie. Czy odległość od siedziby leasingodawcy ma znaczenie?

Panuje opinia, ze wybór leasingodawcy, którego siedziba znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania przyszłego klienta jest…