Drzwi otwarte w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości

21 marca – pierwszy dzień wiosny, czyli tradycyjny dzień wagarowicza. Można spać do południa lub iść…