Rada Przedsiębiorców

Spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami różnych grup funkcjonujących na terenie Kłodzka stały się już normą. Niedawno burmistrz Kłodzka Michał Piszko spotkał się z dość liczną grupą kupców i handlowców. Dyskutowano o tym, w jaki sposób można wesprzeć przedsiębiorców i ożywić handel m.in. w rynku i jego okolicach. Pojawił się pomysł, by utworzyć przy burmistrzu społeczną Radę Przedsiębiorców. Spotkał się on z aprobatą zebranych. Rada miałaby doradzać w istotnych dla rozwoju miasta kwestiach.

ik0016

– Jesteśmy zszokowani, przez wiele lat w ogóle się nie spotykaliśmy z władzami Kłodzka – mówił Mieczysław Bromboszcz, prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Kłodzko. – Sytuacja w handlu jest tragiczna, nie chcę się teraz w to bardziej zagłębiać. Przede wszystkim chciałbym, aby dochodziło do cyklicznych spotkań, może co  kwartał. Handlowcy chcieliby wiedzieć, co dzieje się w mieście i jaka jest koncepcja jego funkcjonowania. Przepływ informacji jest dla nas bardzo ważny.

Prezes zaznaczał, że musi pojawić się konkretny pomysł na starówkę, która obecnie jest – jak sam mówił – miejscem wymarłym. – Problemem jest również targowisko – dodawał M. Bromboszcz. –  Od razu zaznaczę, że nie mam zamiaru jego sprzedaży. Wiem, że pojawiają się takie plotki. Jednak chętnie przyjmiemy propozycję poprawy panujących tam warunków. Są różne możliwości, wspólnie można rozwiązać wiele problemów.

Generalnie postulaty przedsiębiorców były podobne. Trzeba sprawić, aby rynek i jego okolice zaczęły tętnić życiem, zadbać o miejsca parkingowe w okolicach starówki, ale także przyjrzeć się pozwoleniom na handel. Tak, aby przed targiem nie pojawiały się stoiska odbierające możliwość zarobku handlarzom od lat funkcjonujących na terenie targowiska. Kupcy zaznaczali, że handel powinien się odbywać wyłącznie na jego terenie.

– Musimy określić kierunek rozwoju miasta – uzupełniał Robert Lebda. – Wprowadzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wówczas będzie wiadomo, gdzie i co może powstać. Potrzeba nam wizjonerstwa i konsekwencji. Możemy to osiągnąć tylko, jeśli określimy strategię rozwoju, gdy miasto będzie dla nas.

Przedsiębiorca dodawał także, że największym problemem Kłodzka jest demografia. – Duże ośrodki wysysają z nas to, co najlepsze. Musimy zastanowić się, co zrobić, aby nasze dzieci chciały tutaj wracać. Generalnie musimy stworzyć warunki dla powstawania firm i sprawić, aby strefa ekonomiczna się rozwijała.

Władze miasta i biorący udział w spotkaniu radni podkreślali, że opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego jest jedną z głównych wytycznych tej kadencji. Oczywiście, nie jest to łatwe zadanie i jego realizacja nie zamknie się w tym roku.

Co zaś się tyczy obrębu starówki, planowane jest wprowadzenie zakazu ruchu – choć tutaj trzeba wszystko uszczegółowić, gdyż niektóre grupy muszą mieć możliwość okresowego wjazdu na jej obszar. Docelowo z rynku i starówki mają zniknąć także parkujące samochody – uliczki mają stanowić bezpieczne miejsce spacerów…

Problemem rzeczywiście są miejsca parkingowe, cały czas trwają pracę nad ich optymalizacją. Od niedawna bezpłatnie można pozostawić pojazd na parkingu przy ul. Zawiszy Czarnego.

– Podpisałem umowę o ścisłej współpracy z Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. Będziemy wspierać drobny handel i przedsiębiorczość – mówił burmistrz Kłodzka Michał Piszko. – Pomysł utworzenia społecznej Rady Przedsiębiorców jest bardzo dobry. Myślę, że wspólnie uda nam się wypracować najlepsze dla miasta rozwiązania. Przyjrzę się także wystawianym pozwoleniom na handel. Logiczne wydaje się, że nie powinni pojawiać się handlarze przed targiem. Cieszę się bardzo, że się spotykamy, siłą rzeczy o wielu kwestiach nie mogę wiedzieć.

Planowane jest także, aby część wydarzeń, które miasto będzie organizować, przenieść w obręb starówki. Tak, by powoli zaczęła ona tętnić życiem. To także powinno przyczynić się do poprawy  sytuacji handlowców.

W spotkaniu brał też udział senator Stanisław Jurcewicz, który ze swojej strony obiecał, że – jeżeli będzie taka wola przedsiębiorców – zorganizuje spotkanie z przedstawicielami różnego rodzaju organizacji, dysponującymi funduszami na rozwój i pomoc przedsiębiorcom.

Z kłodzkimi handlowcami rozmawiali także przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku Tomasz Żabski, radni mający doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej: Zdzisław Duda, Zbigniew Nowak, Tomasz Karolczak.

Wszystko zatem wskazuje na to, że Rada Przedsiębiorców zacznie funkcjonować już niebawem, kupcy muszą ze swojego grona wyłonić przedstawicieli.

[UM Kłodzko]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.