Promesy na inicjatywy lokalne rozdane!

Powiat kłodzki rozstrzygnął konkurs na najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego”. Część promes beneficjenci konkursu otrzymali w czasie dożynek gminnych, pozostałe wręczono w piątek 3 września 2021 r. w siedzibie starostwa w Kłodzku. Powiat kłodzki na wsparcie ważnych inicjatyw lokalnych przeznaczył w tym roku 67 783 zł w ramach własnego budżetu.

najlepsze-inicjatywy

W bieżącym roku odbyła się już XVII edycja Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych” w ramach programu „Odnowa wsi powiatu kłodzkiego”. Początkowo, na wsparcie inicjatyw przeznaczone było 47 tys. zł. Ze względu jednak na duże zainteresowanie sołectw konkursem, Zarząd Powiatu Kłodzkiego podjął decyzję o zwiększeniu puli środków do kwoty 67 783 zł. O środki mogły starać się wszystkie sołectwa położone na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W ustalonym terminie składania wniosków do 30 czerwca br., wpłynęły 32 wnioski z 32 sołectw z siedmiu gmin.

najlepsze-inicjatywy

Komisja konkursowa oceniając projekty, wzięła pod uwagę takie kryteria jak m.in. pomysłowość i innowacyjność projektu; zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację projektu; efektywność projektu (wymierne rezultaty, duży skutek, małe koszty); jakość przygotowania projektu (zrozumiałość, przejrzystość, kompletność, dokładność budżetu, dobrze przemyślany i przekonujący plan działania); pozyskanie dodatkowych funduszy i ilość pracy własnej włożonej w realizację projektu; współpraca z gminą, organizacjami i wolontariuszami. Po wnikliwej analizie wniosków dofinansowanie przyznano 31 sołectwom.

najlepsze-inicjatywy

Dofinansowanie otrzymały następujące sołectwa i projekty:

 1. Krajanów: Krajanów jako wieś przyjazna mieszkańcom i turystom;
 2. Sokolec: Sokolec – tu wszystko Ci służy, tu możesz więcej bo tu jest coraz piękniej;
 3. Włodowice: Budowa i wyposażenie wiaty wypoczynkowej w Sołectwie Włodowice;
 4. Przygórze: Usiądź i odpocznij w Przygórzu;
 5. Dworki: Wieś turystyczna i rekreacyjna zadbana – poprawa wizerunku sołectwa;
 6. Wolibórz: Każdy może odwiedzić i poznać Wolibórz;
 7. Koszyn: Małe kroki wielkie zmiany – doposażenie Naszego Miejsca Integracji – etap II;
 8. Czerwieńczyce: Integracja i rekreacja – modernizacja placu zabaw;
 9. Jugów: Poznawanie historii Jugowa – naszej małej ojczyzny;
 10. Bożków: Kolorowo i zielono nam – strefy zadbanej zieleni w Bożkowie;
 11. Świerki: Sala wiejska naszym miejscem spotkań i integracji;
 12. Dzikowiec: Plac zabaw – miejsce aktywnej zabawy;
 13. Kamienica: Na szlaku zapomnianego zawodu snycerza – wykonanie rzeźbionych tablic informacyjnych oraz rzeźbionych kapliczek we wsi Kamienica;
 14. Sokolica: Poprawa wizerunku i estetyki wsi Sokolica;
 15. Jaszkowa Dolna: Uwolnij książkę! Biblioteka dla każdego, dla dużego i małego!
 16. Stary Wielisław: Rozbudowa infrastruktury sportowej na boisku w Starym Wielisławiu;
 17. Łączna: Wydanie książki – poradnika wiejskiego dla sołectwa Łączna wraz z organizacją warsztatów tematycznych;
 18. Żelazno: Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Żelaźnie – wykonanie nasadzeń, zakup namiotu piknikowego;
 19. Topolice: Ekologicznie i dostojnie w Topolicach II etap;
 20. Długopole Dolne: Kontynuacja odnowy boiska sportowego, przygotowanie boiska do piłki plażowej;
 21. Gorzanów: Miejsce przyjazne dla wszystkich, etap VII;
 22. Stara Morawa: Relaks na wsi;
 23. Kletno: Ekologiczne oświetlenie placu i wiaty sołeckiej;
 24. Ścinawka Górna: Rowerem po Ścinawce Górnej – postawienie nowych ławek, stołu i stojaka rowerowego oraz organizacja pikniku rowerowego w sołectwie Ścinawka Górna;
 25. Długopole Górne: Doposażenie Świetlicy wiejskiej w Długopolu Górnym c.d.;
 26. Domaszków: Miejsce rekreacyjno-biwakowo-parkingowe w Domaszkowie;
 27. Goworów: Modernizacja wiejskiego placu zabaw w Goworowie;
 28. Międzylesie: Zostawmy coś po sobie;
 29. Roztoki: Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Roztokach;
 30. Różanka: Poprawa bezpieczeństwa na wiejskim placu zabaw;
 31. Szklarnia: Kostka brukowa na placu przy świetlicy we wsi Szklarnia.

najlepsze-inicjatywy

najlepsze-inicjatywy

najlepsze-inicjatywy

najlepsze-inicjatywy

najlepsze-inicjatywy

najlepsze-inicjatywy

[MG] Info i Foto: Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.