Odliczenie darowizny w PIT za 2016 rok

W rocznym zeznaniu można odliczyć darowizny, które zostały przekazane na rzecz pożytku publicznego. By skorzystać z tej ulgi trzeba spełniać szereg warunków. Jak więc ją odliczyć? Odpowiedzi można odnaleźć w tym tekście.

odliczenie w PIT

Co to za ulga?

Ulga ta stanowi odliczenie od dochodu (zaś w przypadku ryczałtu od przychodu). By móc z niej skorzystać należy darowiznę przekazać na cele charytatywne. Chodzi tutaj o działanie na rzecz pożytku publicznego, czyli o działalność społecznie użyteczną. Ustawodawca precyzuje dokładnie, w jakiej sferze zadań powinna działać taka organizacja. Jeżeli planuje się skorzystanie z tej ulgi, to przed przekazaniem środków, warto sprawdzić, czy organizacja spełnia warunki określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Co ważne, darowizny nie można więc przekazać bezpośrednio osobie potrzebującej.

Nie można odliczyć darowizny przekazanej na rzecz partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych i fundacji utworzonych przez partie polityczne.

Ile można odliczyć?

W ustawie została także określona wartość odliczenia. Limit odliczenia nie jest wysoki i jest uzależniony od dochodów danej osoby. Ponadto dzieli się na trzy różne odliczenia. Maksymalnie można odliczyć 6% dochodu wykazanego w zeznaniu podatkowym (w przypadku ryczałtu jest to 6% wykazanego przychodu).

Do limitu wliczane są darowizny na omówione już cele charytatywne, ale także te przekazane na rzecz kultu religijnego i krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi (czyli ulga za krew). Suma tych wszystkich odliczeń nie może przekroczyć 6% limitu.

Co jest potrzebne do odliczenia?

Istotne jest udokumentowanie zarówno przekazania darowizny, jak i jej wartości. Określenie wartości darowizny nie jest trudne, jeżeli miała ona formę pieniężną. Można w takiej sytuacji po prostu odliczyć przekazaną kwotę (uwzględniając 6% limitu), jednocześnie dokumentując przekazanie jej na rachunek bankowy odpowiedniej organizacji. Środków nie można przekazać w inny sposób, np. przez wolontariusza.

Trudniej jest w przypadku darowizny rzeczowej. W takiej sytuacji podatnik musi mieć dowód, który będzie potwierdzał dane identyfikujące jego jako darczyńcę, wartość przekazanej darowizny a także potwierdzenie jej przyjęcia. Warto więc przekazując darowiznę rzeczową poprosić o pisemne jej potwierdzenie.

Kto i kiedy może skorzystać z ulgi?

Z ulgi na darowizny mogą skorzystać tylko podatnicy, którzy rozliczają się na formularzach PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37. Trzeba więc osiągać dochody, które są opodatkowane według skali podatkowej albo ryczałtem ewidencjonowanym. Odliczenie należy wykazać w części B1 załącznika PIT/O oraz uzupełnić szczegółowe informacje w części D tego załącznika. Następnie należy przenieść wartość odliczenia do odpowiedniego pola w zeznaniu rocznym: pozycja 71  w zeznaniu PIT-28, pozycja 159 i 160 w zeznaniu PIT-36 oraz pozycja 105 i 106 w zeznaniu PIT-37.

Darowizna a 1%

Należy pamiętać, że darowizna przekazana na cele pożytku publicznego nie jest tożsama z przekazaniem 1% podatku na rzecz wybranej organizacji.

1% nie jest bowiem ulgą podatkową, a krąg podmiotów, na rzecz których można przekazać 1% jest znacznie mniejszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.