Kolejny projekt „Detektywów Przeszłości”

W okresie od sierpnia do października br. grupa uczniów Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości skupiona w nieformalnej grupie „Detektywi Przeszłości”, pod opieką nauczyciela historii p. Marka Królikowskiego, zrealizowała kolejny projekt mający na celu upowszechnianie wiedzy o zapomnianych pomnikach historii rozsianych po różnych miejscowościach naszego regionu.

detektywi przeszłości

Tym razem młodzi odkrywcy skupili swoją uwagę aż na  pięciu, sąsiadujących ze sobą miejscowościach w Gminie Kłodzko: Gołogłowach, Bierkowicach, Ruszowicach, Roszycach i Korytowie. Dobór miejscowości, w których młodzi ludzie realizowali swoje działania, nie był przypadkowy. To najstarsze miejscowości naszego regionu, których początki sięgają już XIII w. Projekt „Wielokulturowe dziedzictwo kłodzkich wsi – zabytki, które warto zobaczyć!” był współfinansowany w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – „Wspólnie dla dziedzictwa”. Instytucją użyczającą grupie osobowości prawnej, niezbędnej w tego typu działaniach, była Fundacja „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku.

detektywi przeszłości

Głównym działaniem projektowym był 4-dniowy obóz wolontariacki obejmujący swym zakresem pięć wspomnianych miejscowości, który miał na celu identyfikację znajdujących się w nich zabytków. W trakcie działania młodzieży udało się zlokalizować i zinwentaryzować (fotografie, opis) aż 55 zabytków, wśród nich wiele o unikatowym w skali regionu charakterze, np. drewniana remiza z 1935 r., czy chałupa wieńcowa z 2 połowy XVIII w. w Ruszowicach, zdobiony figurami z piaskowca budynek bramy wjazdowej do jednego z gospodarstw w Gołogłowach, najstarszy murowany budynek szkoły (z 1815 r.) w Roszycach, rzadko dziś spotykana w regionie malowana kapliczka fasadowa w Korytowie. Dzięki wsparciu mieszkańców udało się poszerzyć zakres informacji o tych obiektach.

Nieoczekiwanym wyróżnieniem był udział grupy w kręceniu spota reklamowego ogólnopolskiego programu „Wspólnie dla Dziedzictwa przez firmę Motion Pikczer z Łodzi, działającą na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

detektywi przeszłości

Z początkiem października grupa odwiedziła wałbrzyską delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków, gdzie poza poznaniem zadań jednostki, uczestniczyła w warsztatach związanych z opracowaniem kart inwentarzowych obiektów zabytkowych.

Efektem działań projektowych jest m.in. ścieżka edukacyjna (szlak turystyczny) „Śladami zapomnianych zabytków kłodzkich wsi”. W każdej z pięciu miejscowości została zamontowana tablica historyczno-informacyjna przybliżająca jej historię i zabytki, a cały szlak został oznakowany specjalnymi kierunkowskazami. Grupa stworzyła również obudowę merytoryczną dla nowej atrakcji turystycznej w regionie w formie folderów z mapą, przewodnika z opisami zabytków (w języku polskim, czeskim i niemieckim), gry terenowej – Questu oraz filmu promującego szlak i projekt.

detektywi przeszłości

Realizację projektu zakończył cykl spotkań podsumowujących z udziałem zaproszonych gości: w Ruszowicach (22.10), Bierkowicach (23.10), Gołogłowach (25.10) oraz w Korytowie (30.10), w trakcie których miało miejsce rozstrzygnięcie konkursów plastycznych zorganizowanych dla dzieci i młodzieży pt. „Zabytki mojej miejscowości”, prezentowana była wystawa fotograficzna oraz materiały, które powstały w projekcie.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia wielu życzliwych osób i instytucji. Swoje podziękowania grupa kieruje w szczególności do Wójta i Zastępcy Wójta Gminy Kłodzko, Burmistrza Kłodzka, Dyrektorów: Ośrodka Kultury Gminy Kłodzko, Wodociągów Kłodzkich, Krytej Pływalni, Twierdzy Kłodzkiej, Nadleśnictwa Lądek Zdrój z siedzibą w Strachocinie, panu Tomaszowi Kobylewskiemu, obecnemu właścicielowi pałacu w Korytowie oraz p. Tomaszowi Krupie z Roszyc.

detektywi przeszłości

[www.ksp.klodzko.pl]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.