Inwentaryzacja dzików

W dniu 22 października w ramach ogólnopolskiej inwentaryzacji dzików, zarządzonej przez Ministra Środowiska, na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka odbyło się liczenie dzików. Inwentaryzacja miała pokazać w jakiej liczbie, gdzie i w jaki sposób rozmieszczone są dziki.

liczenie dzików

Ogółem w przedsięwzięcie zaangażowanych było 220 osób: 45 pracowników nadleśnictwa, 75 pracowników zakładów usług leśnych oraz 100 przedstawicieli kół łowieckich, gospodarujących w obwodach dzierżawionych na terenie Nadleśnictwa.

Liczenie odbyło się metodą tzw. pędzeń próbnych na losowo wybranych 12 powierzchniach próbnych. Każda z powierzchni liczyła ok. 100 ha i miała kształt zbliżony do prostokąta. Na trzech bokach powierzchni próbnej stali obserwatorzy stacjonarni, natomiast na czwartym boku obserwatorzy ruchomi, mający za zadanie wypłaszanie dzików z powierzchni. Wszyscy uczestnicy mieli za zadanie policzyć dziki, które wychodziły i wchodziły do powierzchni.

Akcja przebiegała sprawnie, dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu uczestników oraz sprzyjającej pogodzie.

Obecnie trwa zestawienie wyników i rozliczenie kosztów przedsięwzięcia.

Nadleśniczy Kazimierz Śpiewak; Zdj. Grzegorz Lampasiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rozwiąż równanie: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.