Kantor TALAR
Kłodzko, ul. Wojska Polskiego 12
tel. 665 882 411 lub 74/ 663 19 62